ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції  «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання»

Конференція за складом тем є мультидисціплінарною.

До участі в конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, ад’юнкти, представники органів публічної влади, приватного сектору та громадянського суспільства, а також особливо запрошуються здобувачі вищої освіти.

Питання для обговорення:

 1. Правове забезпечення соціальної та цифрової трансформації.
 2. Проблеми правового регулювання забезпечення інформаційних прав людини в умовах цифрової трансформації.
 3. Розвиток законодавства щодо цифровізації суспільних процесів на основі застосування технологій Інтернету речей, штучного інтелекту, робототехніки, Metaverse — AR-VR-XR, криптовалют, технологій блокчейн.
 4. Вдосконалення законодавства щодо впровадження та використання цифрових технологій, забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних,.

Умови участі.

Участь у конференції безкоштовна.

 1. Бажаючим взяти участь в конференції в форматі Zoom: до 20.11.2023 необхідно зареєструватись за посиланням: https://forms.gle/AhZ7xwM5YCPTNRTj8
 2. Бажаючим надіслати тези доповідей до збірника матеріалів конференції заочно: до 21.11.2023 надіслати відредаговані тези доповіді обсягом до 5 сторінок (включно) на електронну адресу конференції: dorohykh@gmail.com.
 3. Доповіді будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції та розміщені на веб-сайті ДНУ ІІБП НАПрНУ.
 4. Форма участі – дистанційна, заочна.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 • Назва файлу тез повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Stetsiuk.doc);

 • Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати наукового дослідження, відредаговані та охайно оформлені.

 • Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.

 • Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді).

 • Сторінки не нумеруються.

 • Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом ліворуч 10 мм.

У кінці тексту доповіді, при необхідності, розміщують список використаної літератури, при оформленні якого слід дотримуватися вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” або міжнародного стилю цитування наукових праць CHICAGO.


Зразок оформлення публікацій

 Шевченко М.І.

науковий ступінь, вчене звання,

посада, e-mail

ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Основний текст. Посилання на літературу по тексту в порядку черговості, в квадратних дужках [1, с. 25]. Література подається в кінці тексту.

1. Баранов О.А. Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту Юридична Україна. - № 7. 2019. С. 21-38.


Науковий керівник конференції – Баранов Олександр Андрійович, д.ю.н., професор, моб. +38 050 311 89 76.

Секретарі конференції – Дубняк Марія Вікторівна, к.ю.н., моб. +38 066 224 79 77, Костенко Олексій Володимирович, к.ю.н., моб. +380 67 444 4043

Координатор з адміністративних питань конференції – Леонов Дмитро Борисович, моб. +38 067 273 28 83.

Технічний упорядник підготовки макету збірника тез – Дорогих Сергій Олександрович, , к.ю.н., моб. + 38 066 251 30 95. e-maildorohykh@gmail.com 

Інформаційний лист