Відкрита наука

Відкрита наука являє собою новий підхід до наукового процесу на основі нових способів поширення знань з використанням цифрових технологій і нових засобів для спільної роботи дослідників. Парадигма відкритої науки знаменує системні зміни наукового-дослідного процесу: перехід від традиційної публікації результатів досліджень у комерційних наукових виданнях, що внаслідок високої вартості зараз доступні не всім, до вільного безкоштовного обміну науковими ідеями, від збереження у виключній власності створених під час виконання проєктів дослідницьких даних та інструментів до надання іншим вченим права і можливості використання всіх результатів досліджень, що профінансовані суспільством, зокрема, через міжнародні та національні гранти. 

Політика відкритої науки відображає новий підхід до освітнього процесу та науково-технічної діяльності, визначає засади безперешкодного доступу до наукових результатів та дослідницьких даних, процесу створення відкритих навчальних ресурсів; окреслює інфраструктуру відкритої науки та напрями підвищення рівня обізнаності та формування компетентності з відкритої науки. Політика також є основою для поширення, впровадження та популяризації відкритої науки на місцевому, національному та міжнародному рівнях.