Відкрита наука в НАН України

Мета впровадження відкритої науки в НАН України – збільшення представлення результатів досліджень науковців НАН України у світовому інформаційному середовищі з застосуванням сучасних технічних та інформаційних засобів в інтересах розвитку науки в Україні та міжнародного наукового співробітництва з оцінкою такого представлення за певними індикаторами. 

Засади впровадження відкритої науки в НАН України визначені у постанові НАН України від 02.11.2022 № 327 «Щодо участі НАН України в реалізації європейських принципів відкритої науки» та пов’язані з заходами національного плану щодо відкритої науки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 892-р. Розвиток відкритої науки в НАН України враховує і використовує доробок в цій сфері Європейського Союзу, у тому числі – концепцію Європейської хмари відкритої науки (EOSC).

Створення і впровадження комплексної централізованої інфраструктури відкритої науки в НАН України сприятиме підвищенню продуктивності наукових досліджень, інтеграції українських вчених у європейський дослідницький простір, пропаганді наукових результатів НАН України і залученню міжнародних грантів.