Президією НАН України ухвалено “Концепцію реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України“

07.12.2023

29.11.2023 р. Президією НАН України ухвалено “Концепцію реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України“, що визначає політику НАН України з впровадження відкритої науки: мету, принципи, пріоритетні завдання та основні напрями діяльності НАН України на 2023 – 2030 рр.

Проєкт Концепції, підготовлений робочою групою НАН України з питань відкритої науки, було представлено головою робочої групи - академіком - секретарем Відділення інформатики НАН України О.М. Хімічем.

Концепцію розроблено з врахуванням «Національного плану щодо відкритої науки», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 р. № 892-р, та спрямовано на реалізацію постанови НАН України від 02.11.2022 р. № 327 «Щодо участі НАН України в реалізації європейських принципів відкритої науки».

Основною метою реалізації концепції відкритої науки в НАН України є:

 • збільшення представлення результатів досліджень науковців НАН України в інформаційному середовищі відкритої науки з застосуванням сучасних технічних та інформаційних засобів в інтересах розвитку науки в Україні та міжнародного наукового співробітництва з оцінкою такого представлення за певними індикаторами;
 • розширення доступу наукової спільноти як в Україні, так і на міжнародному рівні до наукових статей та інших наукових результатів дослідників НАН України.

Впровадження принципів відкритої науки в  НАН України:

 • розширює доступ наукової спільноти, бізнесу в Україні, іноземних країнах до наукових статей вчених НАН України через розповсюдження інформації про публікації за допомогою агрегаторів BASE, CORE, DOAJ тощо;
 • надає можливість інтегрувати наукові журнали НАН України та установ НАН України у світову систему пошуку публікацій за рахунок перетворення на журнали відкритого доступу, що використовують стандартні протоколи обміну англомовними метаданими та реєстрації в агрегаторах Європейської хмарі відкритої науки;
 • реалізує можливість здійснювати посилання при публікації наукових статей на дослідницькі дані, необхідні для підтвердження висновків і результатів досліджень;
 • розширює застосування в наукових установах принципів FAIR відносно дослідницьких даних — відшукуваність, доступність, сумісність і багаторазовість використання;
 • створює можливість розміщувати рукописи наукових статей для відкритого доступу в архіві препринтів до їх опублікування для забезпечення пріоритетності наукових результатів, не очікуючи час на публікацію статті тощо.

Ухваленню Концепції передував рік виконання Цільового науково-технічного проєкту НАН України «Створення й впровадження інфраструктури відкритої науки в НАН України (OPENS)» на 2023-2024 роки, в ході якого здійснені заходи із підготовки нормативного забезпечення, а також утворення інфраструктури відкритої науки в НАН України у складі:

 • Порталу відкритої науки НАН України, що є точкою входу до інших підсистем;
 • Універсальної видавничої платформи журналів НАН України, що забезпечує умови трансформації наукових періодичних видань у журнали з відкритим доступом;
 • Репозитарію наукових текстів НАН України, що забезпечує накопичення та депозитарне збереження в електронному вигляді наукових текстів, представлення метаданих наукових видань НАН України;
 • Репозитарію відкритих даних НАН України для розміщення, обміну та повторного використання дослідницьких даних на умовах відкритого доступу
 • Архіву препринтів НАН України для забезпечення відкритого доступу до науковох статей, які передбачено подати для опублікування у науковому періодичному виданні; наукових статей, які прийнято до друку, з метою швидкого забезпечення пріоритетності наукових результатів;
 • Харвестеру відкритої науки НАН України, який агрегує публікації з журналів відкритого доступу НАН України і електронних бібліотек наукових публікацій та препринти у єдину систему пошуку, забезпечуючи їх інтеграцію в європейські та міжнародні агрегатори.

Існуючий комплекс центрів колективного користування обладнанням НАН України також стане невід’ємною частиною інфраструктури відкритої науки. Впровадження та дослідна експлуатація інфраструктури відкритої науки НАН України заплановані на 2024 р.

За інформацією робочої групи НАН України з питань відкритої науки.