On October 20, 2022, a meeting was held under the chairmanship of the President of the National Academy of Sciences of Ukraine, academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Anatoly Zagorodnyi, at which the implementation of the National Pla

26.10.2022

20 жовтня 2022 року під головуванням Президента НАН України академіка НАН України Анатолія Загороднього відбулася нарада, на якій було обговорено питання реалізації Національного плану щодо відкритої науки.

На нараді були присутні віцепрезидент НАН України, голова Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України академік Вячеслав Богданов, віцепрезидент НАН України, голова Секції хімічних і біологічних наук НАН України академік Вячеслав Кошечко, віцепрезидент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік Сергій Пирожков, академік-секретар Відділення інформатики НАН України академік Олександр Хіміч, академік НАН України Пилип Андон, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського член-кореспондент НАН України Любов Дубровіна,завідувач відділу комп`ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова Сергій Свістунов, перший заступник головного вченого секретаря НАН України – начальник Науково-організаційного відділу Президії НАН України Олег Кубальський, учений секретар Сектору фізико-технічних і математичних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України Сергій Беспалов та помічник головного вченого секретаря НАН України Світлана Черновська.

Як відомо, 8 жовтня цього року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження національного плану щодо відкритої науки».

Документ є черговим кроком на шляху інтеграції України до Європейського дослідницького простору. Його виконання забезпечить реалізацію Угоди між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншого, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа».

Національним планом щодо відкритої науки визначено низку завдань та заходів, індикатори та строки їх виконання, а також відповідальних виконавців.

Національна академія наук України є одним із співвиконавцем більшості завдань та заходів. Серед них, зокрема, такі: забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації; забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури; створення умов для проведення ефективної роботи з науково-технічною інформацією та об’єктами дослідницької інфраструктури; популяризація науки, поширення наукових знань; удосконалення системи оцінювання якості наукової та науково-технічної діяльності; підвищення рівня поінформованості та формування компетентності з питань відкритої науки.

Під час наради були обговорені питання участі НАН України у реалізації Національного плану щодо відкритої науки, які, зокрема, стосувалися необхідності адміністративного регулювання забезпечення відкритої науки, широкого представлення наукових результатів установ НАН України у національних репозитаріях та електронних базах даних наукових текстів, управління науковими даними тощо. з урахуванням обговорення на найближчому засіданні Президії НАН України буде прийнято відповідну постанову.